Wdrożenie standardów JLR w Polsce

lokalizacja: stacje dealerskie w Polsce

powierzchnia: -

inwestor: JLR / BAP

autorzy: Marek Chłopecki
wraz z zespołem

data projektu: 2015-2017

data realizacji: 2016-2017

POWRÓT