Autoryzowana Stacja Obsługi OPEL

lokalizacja: Wawrszawa Wawer

powierzchnia: ok. 2000 m2

inwestor: Prywatny

autorzy: Marek Chłopecki
współpraca:
Krzysztof Stępień
Aleksandra Kłopot

data projektu: 2015-2016

data realizacji: 2016-2017

POWRÓT