filia Biblioteki w Zbrosławicach zlokalizowana w Ziemięcicach

lokalizacja: Ziemięcice

powierzchnia: ok 240 m2

inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach

autorzy: Marek Chłopecki
współpraca:
Aleksandra Kłopot
Grzegorz Jurasz

data projektu: 2016

data realizacji: 2018

POWRÓT