New standards implementation for Opel

lokalizacja: Wszystkie stacje dealerskie w Polsce

powierzchnia: -

inwestor: General Motors Poland

autorzy: Marek Chłopecki
wraz z zespołem

data projektu: 2011

data realizacji: 2013

POWRÓT