Budynek mieszkalny TBS wraz z garażem wielopoziomowym w Gliwicach

lokalizacja: Gliwice, ul. Wrocławska

powierzchnia: 1887,6 m2 + 6815 m2

inwestor: TBS Gliwice

autorzy: Marek Chłopecki
Bartosz Puchalski
Krzysztof Stępień

data projektu: 2012

POWRÓT