Centrum serwisowe w Tychach

lokalizacja: Tychy

powierzchnia: 1298

inwestor: Autoklimat

autorzy: Marek Chłopecki
Barton Puchalski
Krzysztof Leśniewski
Krzysztof Stępień

data projektu: 2011

POWRÓT