Ośrodek Wypoczynkowy BUK

lokalizacja: Rudy Raciborskie

powierzchnia: 3800

inwestor: Wektor Inwestycje

autorzy: Marek Chłopecki
Krzysztof Leśniewski
Bartosz Puchalski

data projektu: 2010

POWRÓT