Adaptacja ujeżdżalni na budynek hotelowo-gastronomiczny

lokalizacja: Szałsza

powierzchnia: 2000 m2

inwestor: Prywatny

autorzy: Marek Chłopecki
Adam Zwierzyński

data projektu: 2008

data realizacji: w trakcie realizacji

POWRÓT